اثر بخشی آموزش ۴

علاوه بر اینکه بنظر می رسد در موضوع اثر بخشی آموزش ، همه عوامل موثر را نشناخته ایم ، مدل های سنجش اثر بخشی تاقص و ناکافی هستند و کسانی که به اثربخشی آموزش پرداخته اند تنها گوشه ای از موضوع را دیده اند ، باید گفت که موضوعی دیگر نیز هست که باید به  آن توجه نمود:

متخصصان و کارشناسان آموزش یکی از مهمترین اشکالی که دارند ،‌ نادیده گرفتن اصل موضوع است. آموزش باید هدفی داشته باشد . آموزش ها یا دانشی را منتقل می کنند ،‌یا نگرشی ایجاد می کنند و یا اینکه مهارتی ایجاد می کنند . کارشناسان هم تلاش می کنند تا در اولین گامهای طراحی آموزش به این موضوع توجه نمایند و آموزشی طراحی کنند که متناسب با خواسته ها و نیازها باشد . اما نکته ای که فراموش شده است ،‌اندازه گیری و سنجش آنچیزی است که آموزش به خاطر آن انجام شده است .

در واقع اگر بطور مثال آموزشی با هدف کاهش ضایعات انجام شده است ، کمتر کارشناس آموزشی به بررسی میزان ضایعات پس از اجرای آموزش می پردازد و اصولا ربط دادن کاهش احتمالی ضایعات با آموزش ها نیز امری دشوار به نظر می رسد . از این رو می توان گفت که اهداف آموزشی ، بعد از آموزش اصولا یا سنجیده نمی شوند و یا اینکه فراموش می شوند.

این فراموشی را می توان در تمامی سطوح آموزشی نشاهده نمود ،‌آموزش های پیش دبستانی ،‌اموزش های مدارس و آموزش های دانشگاهی . شاید تنها بتوان گفت در حوزه آموزش های فنی که انتظار می رود کارآموز ان توان مهارتی خاصی بعد از آموزش یاقته باشند ، مانند فراگیری جوشکاری ، فراگیری تراشکاری و … می توان آموزش ها را محقق کننده همان خواسته هایی دید که انتظار آن می رفته است و می توان این نیازها را و میزان تحققشان را نیز سنجید .اما در حوزه های نگرشی یا دانشی ، این سنجش ها یا غیر ممکن می نماید یا چنان پیچیده است که توجیهی برای اندازه گیری اثرات آموزش وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *